Ergonomiakartoitukset

Kartoitusten tavoitteena on sopeuttaa työ, työvälineet ja työympäristö työntekijän ominaisuuksia ja tarpeita vastaaviksi. Puutumme mahdollisimman konkreettisesti heti ongelmakohtiin ja suunnittelemme yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa ratkaisuja esille tulleisiin ongelmakohtiin. Monesti ratkaisut ovat ilmaisia. Jos syntyy hankintapaineita, luomme muistilistan priorisoimalla tärkeimmät hankinnat. Emme toimi viranomaisina vaan yhteistyökumppanina etsiessämme ratkaisuja. 

Tyypillisiä kartoituskohteitamme ovat 

 • toimistotyö
 • tehtaiden tuotantotilat
 • siivousala
 • hoitoala
 • päiväkodit
 • koulut
 • suurkeittiöt
 • hammashoito
 • laboratoriot
 • maatalous
 • satamatyöntekijät

Jotta voimme turvata työntekijän työkyvyn on työn vastattava työntekijän kapasiteettia ja toisaalta on työntekijän voimavarat oltava riittävät työn vaatimuksille. Tähän päästään ennaltaehkäisemällä työkykyä uhkaavat tekijät ja saattamalla ergonomia kuntoon.

Meiltä saat myös lainaan Kinnarpsin tuolimalleja sekä Satulatuolikeskuksen 4 erilaista satulatuolimallia, joista saattaa löytyä työntekijälle sopiva työtuoli. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Martelan kanssa pyrkiessämme ratkaisemaan ergonomisia haasteita. Emme välitä tuoleja myyntiin, vaan pyrimme löytämään työntekijälle sopivan työtuolin olemalla riippumattomia toimijoita.
© Fysioterapia Knaapinen 2017. Created by MR MEDIA